(* กดเพื่อเปลี่ยนสีพื้นหลัง)

โปรโมชั่น

พลิกฟ้าท้ามาตุภูมิฮั่น

เรื่องราวของอวิ๋นหลางผู้ถูกฟ้าผ่าจนทะลุมิติมายุคราชวงศ์ฮั่น ได้พบพานกับไท่ไจ่หรือขันทีผู้ดูแลประจำตัวจิ๋นซีฮ่องเต้จนเกิดก่อเป็นเรื่องราวแห่งยุคสมัย กลายเป็นเรื่องราวแห่งวงศ์วานอันหาญกล้า กล่าวกันว่า ชนชาติจีนต่างได้รับสืบทอดมรดกตกทอดจากบรรพชน จนทำให้ชนชาติจีนรุ่งเรืองมาเป็นเวลาหลายพันปี นี่คือเรื่องราวแห่งการวางรากฐานในยุคที่ต้องหักล้างถางพง เพื่อแสวงหาทางอยู่รอด นี่คือเรื่องราวการสู้ชีวิตในยุคของบรรพชน เพื่อแสวงหาความหมายที่แท้จริงของคำว่ามาตุภูมิ นี่คือนิยายแห่งการกลับคืนสู่ราก และมาตุภูมิแห่งชาวฮั่น

สั่งซื้อได้ที่ siamintershop.com เท่านั้น

Releated news

Top Hit


Special Deal