(* กดเพื่อเปลี่ยนสีพื้นหลัง)

เรื่อง : พลิกฟ้าท้ามาตุภูมิฮั่น เล่ม 29

เรื่องราวของอวิ๋นหลางผู้ถูกฟ้าผ่าจนทะลุมิติมายุคราชวงศ์ฮั่น ได้พบพานกับไท่ไจ่หรือขันทีผู้ดูแลประจำตัวจิ๋นซีฮ่องเต้จนเกิดก่อเป็นเรื่องราวแห่งยุคสมัย กลายเป็นเรื่องราวแห่งวงศ์วานอันหาญกล้า กล่าวกันว่า ชนชาติจีนต่างได้รับสืบทอดมรดกตกทอดจากบรรพชน จนทำให้ชนชาติจีนรุ่งเรืองมาเป็นเวลาหลายพันปี

นี่คือเรื่องราวแห่งการวางรากฐานในยุคที่ต้องหักล้างถางพง เพื่อแสวงหาทางอยู่รอด นี่คือเรื่องราวการสู้ชีวิตในยุคของบรรพชน เพื่อแสวงหาความหมายที่แท้จริงของคำว่ามาตุภูมิ

นี่คือนิยายแห่งการกลับคืนสู่ราก และมาตุภูมิแห่งชาวฮั่น

หนังสือแนะนำ All

Special Deal