(* กดเพื่อเปลี่ยนสีพื้นหลัง)

เรื่อง : วิถียุทธ์คนเคาะยามแห่งต้าเฟิ่ง เล่ม 23

“คนเคาะยาม” มาจากคำว่า “คนตีเกราะเคาะยาม” เป็นหนึ่งในหน่วยองครักษ์แห่งต้าเฟิ่งนอกจากการลาดตระเวนภายในเมืองหลวงและอารักขาเหล่าราชวงศ์แล้ว ยังมีหน้าที่ในการสืบสวน จับกุม ไต่สวนในคดีพิเศษต่าง ๆ การทะลุมิตินี้ทำให้เขาได้พบเจอกับสตรีงดงามมากหน้าหลายตาได้เข้าไปมีส่วนร่วมในคดีปริศนาต่าง ๆ มากมาย เขายังต้องเรียนรู้และปรับตัวเพื่อเผชิญหน้ากับโลกใหม่ที่มีทั้งผู้ฝึกยุทธ์ ผู้ฝึกทักษะ ผู้ฝึกวิชาในลัทธิเต๋า สำนักพุทธ พ่อมด ผู้ใช้กู่ นักเล่นแร่แปรธาตุ สัตว์วิเศษ ของวิเศษ และอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งหมดนี้ได้ถูกหลอมรวมมาเป็นเนื้อหาที่อ่านสนุกเพลิดเพลิน สร้างความตื่นเต้นเร้าใจ สมกับเป็นนิยายที่ครองอันดับหนึ่งที่อย่างยาวนานในรอบหลายปีของเวบไซต์ฉีเตี่ยน

หนังสือแนะนำ All

Special Deal