(* กดเพื่อเปลี่ยนสีพื้นหลัง)

เรื่อง : มิใช่ข้างามล่มแผ่นดิน เล่ม 08

ในศตวรรษที่ 21 ไห่หลานหนึ่งในทีมนักโบราณคดีประสบอันตรายตอนขุดค้นสุสานโบราณ ฉินเกออดีตคนรักที่เพิ่งเลิกราช่วยให้เธอรอดตาย แต่ฉินเกอกลับสิ้นใจเพราะช่วยชีวิตเธอในพิธีศพของฉินเกอ ไห่หลานรู้ว่า ที่เขาคบกับเธอสามปี เหตุผลเพียงเพราะว่า ชีวิตของเธอเกี่ยวพันกับชีวิตของผู้หญิงที่เขารัก...ขณะเจ็บปวดเสียใจ ไห่หลานกลับบังเอิญพบหลินหลางหญิงสาวผู้ลึกลับ อีกฝ่ายบอกเธอว่า ถ้าอยากให้ฉินเกอเกิดใหม่ ก็ต้องทำลาย “ปรากฏการณ์ผีเสื้อขยับปีก” หรือก็คือขัดขวางการสร้างสุสานโบราณ เมื่อไม่มีสุสานโบราณ เรื่องราวทุกอย่างก็จะกลับไปสู่จุดเริ่มต้นไห่หลานใคร่ครวญไปมา สุดท้ายตัดสินใจข้ามฝ่าภพกาล ฝืนลิขิตเปลี่ยนชะตา กลับไปสู่ยุคสมัยแห่งสุสานโบราณเพื่อเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์

หนังสือแนะนำ All

Special Deal