(* กดเพื่อเปลี่ยนสีพื้นหลัง)

เรื่อง : ทดลองอ่าน อัจฉริยะครองโลก เล่ม 1

Thursday

ทดลองอ่าน อัจฉริยะครองโลก เล่ม 1

เกริ่นนำ


ชื่อจีน : 学神在手,天下我有

ชื่อไทย : อัจฉริยะครองโลก เล่ม 1

ผู้แต่ง : 风流书呆 (Feng Liu Shu Dai)

ภาพปก : 熹微

ผู้แปล : อ้วนสุด

รายชื่อตอน

หนังสือแนะนำ All

Special Deal