(* กดเพื่อเปลี่ยนสีพื้นหลัง)

เรื่อง : ลานเวิ้งว้างวสันต์กาลจวนสุดสิ้น เล่ม 1

Thursday

ลานเวิ้งว้างวสันต์กาลจวนสุดสิ้น เล่ม 1

เกริ่นนำ


อันที่จริง

หลินหลางมิได้ต่างจากทุกคนในตำหนักใน

ข้ากลัวสูญเสียความโปรดปราน

กลัวท่านมิแยแสข้า

กลัวท่านหมางเมิน

กลัวท่านไม่พอใจ

กลัวความแก่ชรา

กลัวโรคภัย

กลัวความตาย...

กลัวว่า...

จะมิได้พบท่านอีก

 

——หลินหลาง

 

 

 

นางมิใช่ฝีหนองของเสวียนเยี่ย

นางเป็นชีวิตของเสวียนเยี่ย

 

——เสวียนเยี่ย

 

 

 

 

 

 

 

หลินหลาง...หลินหลาง...

ชื่อนี้

ร้องเรียกอยู่ในใจเป็นพันเป็นหมื่นหน

ไฉนเลยจะสามารถลืมเลือน

ไฉนเลยจะสามารถปล่อยให้คลาดคลา

ไปต่อหน้าต่อตาอีกครั้ง...

ต่อให้รู้แก่ใจว่าไม่มีหวัง

เขาก็ยังวาดหวัง

ว่าอาจมีปาฏิหาริย์

 

——หรงรั่ว

 

หนังสือแนะนำ All

Special Deal