(* กดเพื่อเปลี่ยนสีพื้นหลัง)

โปรโมชั่น

ลูกปลาน้อยเซียวฮื้อยี้

เรื่องราวเล่าถึงฝาแฝดคู่หนึ่งที่ถูกนำไปเลี้ยงดูในสถานที่ผิดแผกและแตกต่าง หนึ่งในนั้นคือ ลูกปลาน้อยนาม เซียวฮื้อยี้ เขาถูกเลี้ยงดูในสถานที่ชั่วร้ายที่สุดในดินแดนนาม หุบเขาคนโฉดหากทว่าไม่สูญสิ้นมโนธรรม มีนิสัยใจคอที่พิกลเหลือร้ายชมชอบช่วยคนและกลั่นแกล้งคน ภาพลักษณ์ของเซียวฮื้อยี้ มิใช่แนวระนาบ หากแต่เป็นรูปทรงมิติ 

สั่งซื้อได้ที่  siamintershop.com 

Top Hit


Special Deal