(* กดเพื่อเปลี่ยนสีพื้นหลัง)

เรื่อง : ทดลองอ่าน พันธะรักเทวา ใช่ว่าง่ายลืมเลือน

Saturday

ทดลองอ่าน พันธะรักเทวา ใช่ว่าง่ายลืมเลือน

เกริ่นนำ


ชื่อจีน : 合籠蠱 (He Long Gu)

ชื่อไทย : พันธะรักเทวา ใช่ว่าง่ายลืมเลือน

ผู้แต่ง : 首初 (Shou Chu)

ภาพปก : 深草 (Shen Cao)

ผู้แปล : Wang Lin

รายชื่อตอน

หนังสือแนะนำ All

Special Deal